Մայրենի

 

Առակ 1

Ծեր, իմաստուն չինացին քայլում էր ձյունապատ դաշտով, երբ տեսավ տարիքն առած, արտասվող մի կնոջ ու հարցրեց, թե ինչու է նա լաց լինում:

– Լաց եմ լինում, քանի որ մտածում եմ կյանքիս մասին, իմ երիտասարդության, անցած գեղեցկության և այն տղամարդու մասին, ում սիրել եմ: Աստված շատ դաժան է գտնվել, երբ շնորհել է հիշելու ունակություն: Չէ՞ որ նա գիտեր, որ ես կհիշեմ իմ կյանքի գարունն ու լաց կլինեմ:

Իմաստունն այդ ընթացքում կանգնել էր ձյունառատ դաշտում ու անքթիթ նայում էր ինչ-որ կետի ու մտածում: Անսպասելիորեն կինը դադարեց լաց լինել ու հարցրեց ծերունուն.

– Ի՞նչ եք Դուք տեսնում այնտեղ:

– Վարդերի դաշտ,- պաասխանեց իմաստունը,- Աստված մեծահոգի է գտնվել իմ հանդեպ, երբ ինձ տվել է հիշելու ունակություն: Նա գիտեր, որ ձմռանը ես միշտ կարող եմ հիշել գարունն ու ժպտալ:

 

Առակ 2

– Հասկանո՞ւմ ես…. Մենք ախր միշտ վիճում ենք… Մի՞թե մենք չենք կարող միասին լինել:

– Իսկ դու բալ սիրո՞ւմ ես:

– Այո:

– Իսկ դու այն ուտելիս թքո՞ւմ ես կտերը:

– Այո, իհարկե:
– Այդպես էլ կյանքում է: Սովորիր թքել կորիզներն ու միաժամանակ սիրել բալը:

 

 

Ինձ երկու առակները դուր եկան։Բայց առաջին առակը, որը  հուշերի մասին էր ինձ ավելի դուր եկավ, որոհետև այն շատ խորիմաստեր։

Երկրոդ առակը լավը և վատը տարբերելու մասին է։

Реклама

Մաթեմատիկա

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0,

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -21 ։ 3 = –7,

բ) +48 ։ (–8) = –6

գ) (–40) ։ (–20) = 4

դ) -10 ։ (–5) = 2

ե) (–45) ։ 15 = –3

զ) (–80) ։ (–16) = –5

 

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40= -8×5

+32= -4x -8

–1=1x-1

0=0x-1

–12=2x-6

+9=3×3

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=-20 գ) (+32) · (–6)=192 ե) (+1) · (+23)=+23 է) (–19) · (+7)=-133

բ) (–8) · 0=0 դ) 0 · (–1),=0 զ) (+14) · (–25)=-350 ը) (–10) · (+12)=-120

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4 գ) –100 < 100 · (–3) · 0=

բ) (7 · 0) · (–9) > –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)=

 

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0,

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 >0,

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) > (–2) · (–1),

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական-դրական  +

բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական-բացասական  —

Դարձվածք

 1.  տիպ, բարի պտուղ ◆ -Պա՜հ, պա՜, պա՛հ, Խեչանի հարսն էլ մին ածած-քըծածը չի:
 1. իշտ միասին կամ միանման են լինում ◆ Լացն ու ծիծաղն ախպեր են: 
 2. իրար հետ կապվում են, կապված են լինում

3․ անկաշկանդ խոսելը՝ խոսելու իրավունքը ◆ Կը ստվերեր նույնիսկ կիներու հանդեպ անոնց (ծառաներուն) համարձակությունն ու ազատ բերանը:

4․  հաստատուն ձևակերպում ստանալ ◆ Առածներ են ասոնք, որոնց ստուգությունը ալ դուրս է կասկածե: Բանաձևի են մտած ու տաքը տաքին ծեծված:

5․ թեթևամիտ, խելքից պակաս ◆ Հանց ա [«ասես»] բանգու տիրև կերած ինի, մարթ զըրմանըմ ա տըրա ջուղաբներուն [«պատասխանների վրա»]:

6․ մի բանի հակում ունենալ, մի բանի համար մեռած լինել ◆ — Կըլի որ էդ ըլի… քչքչան Նիկոլը կռվի ա հենց բանդ:

7․ տապալվել, մեռնել ◆ Մի ճարպիկ հնար, և աժդահա ըմբիշը գետին փռվեց։ ◆ -Ոտբ օրզանգուից [«ասպանդակից»] հանելս ու ձիուս գետնին փռվիլը մին էլավ. ափսոս իմ ձի, ինձ վրան շատ երախտիք ուներ։ 

8․ապրել ◆ Հա՛յ գիդի հա՛, Ասատուրը մեռել ա, է՛լի, էլ չկա, էլ գետնի երեսին ման չի գալի, է՛լի։ Ն-Դ ◆ -Աշխարքը քոռացիլ է ու քիզ համա հիշտ ու հանգիստ գեդնի էրեսին ման իս գալի։  ◆ -Մենք ի՞նչ… Մենք նրա հույսով ենք ման գալիս հողի երեսին։ 

«անիծական», փաղաքշական արտահայտություն է ◆ -Գետնի երեսին ման գա էդ սրիկան, որքա՜ն եմ նրան սիրում։

9․այսինչ տեսակետից քննել ◆ Չի բավերհարցը դնել մանկավարժական գետնի վրա և ապա եզրակացնել թե ծնողքներն են որ թույլ կը վարվին, կը շփացնեն: 

10․ զրպարտել ◆ Ինչ ասես կասի, գարին սյունով վեր կհանի:

Русский язик

Моя любимая прфесия ета ветеринар потамушто мне нравитса помагать животних:

Ветерина— «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним (ветеринарный фельдшер) специальным образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Содержание

 • 1 Место работы
 • 2 Обязанности
 • 3 См. также
 • 4 Примечания
 • 5 Литература

Место работы

Ветеринарные врачи работают:

 • в ветеринарных клиниках;
 • в ветеринарных лабораториях;
 • на ветеринарных станциях;
 • в зоопарках;
 • на предприятиях по разведению сельскохозяйственных животных и птиц;
 • на пунктах контроля продуктов и сырья животного происхождения;
 • собаководческих питомниках, зверофермах, рыбхозах.

Обязанности

В список животных, обязательных к изучению ветеринаром, входят лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, домашняя птица. Ветеринары изучают их анатомию, физиологию, биологическую химию. Основы знаний о болезнях дают патофизиология, патанатомия, микробиология, вирусология, паразитология. Помимо общих дисциплин ветеринарный врач должен знать частные. Сведения о лечении и профилактике болезней получают из хирургии, терапии, эпизоотологии, паразитологии. В курс обучения входят болезни пчёл и рыб, а также ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения (мясо, молоко, рыба, кожа, шерсть и т. д.).

Թոպ 10

1.Ընկեր Սյուզին, որոհետև նա շատ շատ բարի է նաև նա շատ շատ հետաքրքիր է պատմում։
2.Ընեկր Հռիպսիմե նա իմ ամենալավ դասատուն է որոհետև  նա շատ ծիծաղալու է և ամենա կարևորը նա շատ լավ է բացտրում։
3․Ընկեր Ստելլան  նա շատ հետաքրքիր պատմողական  բաներ է պատմում։

 

4․Ընկեր Եմման նա շատ բարի է և չար բայց մենք իրան սիրում ենք։

 

5․Ընկեր Անահիտը գիտեմ, որ նա շատ բարի է,  բայց,  որ նա ջղայնանումա վատա լինում։

 

6․Ընկեր Հասմիկը  շատ լավնա։

 

7.Ընկեր Մոփսեսը նա ամենա լավ ուսուչիչն է համել նա կարող է ջղայնանա երբ նրան չլսենք։

 

8․Ընկեր Նվարդ նա ամենալավ և ամենագեղեցիկ մարդնե։

 

9.Ընկեր Վարդուհի նա շատ լավն է շատ շատ բարի և ամենակրևորը  նա ծիծաղեցնում է։

 

10․Ընկեր Արաքս նա ամենա վատ ուսուսչուհին է։

 

Մաթեմատիկա

1.Հաշվե՛ք |0| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն            տեղադրելով հետեւյալ թվերը.         0, – 15, – 45, 10, – 30

0, – 15, – 45, 10, – 30։

0/5+11=11

15/5+11=14

45/5+11=20

10/5+11=13

30/5+11=17

 

2.Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 եւ 7 –  -8<7

 

բ) – 9 եւ – 11 –   -9>-11

 

գ) 3 եւ –13 –  3>-13

 

դ) 0 եւ – 4 –   0>-4

 

ե) – 7 եւ –17 –    -7>-17

 

զ) 1 եւ – 8 –  1>-8

3.Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման

կարգով.       81, – 93, 104, – 300, – 88, 112

| 300|, |112|, |104|, | 93|,|88|,|81|
4.Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+7) + (-2)=5
գ) (-15) + (+15)=0
ե) (–32) + (–12)=-44
բ) (–18) + (–3)=-21
դ) (–21) + (–4)=-46
զ) (–69) + (–41)=-110
5.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա) * + 8 = –6, դ) * +(- 7) = –11, է) 5 + * = 3,
բ) –3 + * = –15, ե) * + 2 = –21, ը) 25 + * = 17,

գ) –6 + * = –10, զ) * + 20 = 9, թ) –7 + * = –11

6.Կատարե՛ք հանում.
ա) 34–(–10), գ) 104 – (–6), ե) 32 – (–21), է) –78 – (–24),
բ) –16 –(–25), դ) –10 – (-34), զ) –52 – (-2), ը) 85 – (–3)
7.Գիշերը օդի ջերմությունը -10 աստիճան  էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2 աստիճան ։

Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։

 

8.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.
ա) 2 – * = –6, դ) * + 25 = –3, է) * + 9 = 6,
բ) 0 – * = 7, ե) –* + 14 = –1, ը) 19 – * = 8,

գ) 3 + * = –20, զ) –* + 10 = 20, թ) –61 – * = 22

9.Թվերից հանե՛ք 11.        18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4

10 Թվերից հանե՛ք –11.    –3, –25, 0, –1, 4, 7, –12, –7

Բնագիտություն

Անգույն, կարծր, ջրում անլուծելի բյուրեղային նյութ, խտությունը՝ 3960 կգ/մ³, հալման ջերմաստիճանը՝ 2050 °C։ Լուծվում է թթուներում և ալկալիներամ՝ առաջացնելով ալյումինի աղեր և ալյումինատներ։Ալյումինի օքսիդը և նրա հիդրատները ամֆոտեր են։Անգույն, կարծր, ջրում անլուծելի բյուրեղային նյութ, խտությունը՝ 3960 կգ/մ³, հալման ջերմաստիճանը՝ 2050 °C։Լուծվում է թթուներում և ալկալիներամ՝ առաջացնելով ալյումինի աղեր և  ալյումինատներ։Ալյումինի օքսիդը և նրա հիդրատները ամֆոտեր են։