Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կինոդահլիճի երկարությունը 25 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 4/5 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը:
25:5×4=20
20:2×1=10
Պատասխան՝
լայնությունը      20  մ է,
բարձրությունը  10    մ է:

 

Առաջադրանք 2

Կար թղթի 56 թերթ: Առաջին գրքի տպագրության վրա գնաց բոլոր թերթերի 2/7-ը: Երկրորդ գրքի տպագրության վրա գնաց մնացած թերթերի 3/4-ը: Գտիր, թե քանի՞ մաքուր թերթ մնաց:
56:7×8=16
56-16=40
40:4×3=30
40-30=10
Պատասխան՝ մնաց       10     մաքուր թերթ:

Առաջադրանք 3.

Կարինեն իր խնձորների 3/9-ը տվեց իր ընկերուհուն: Քանի՞ խնձոր Կարինեն տվեց ընկերուհուն, եթե նա ուներ ընդամենը 27 խնձոր:
Պատասխան՝ Կարինեն ընկերուհուն տվեց      9    խնձոր:

Առաջադրանք 4.

Մարզադպրոցում կա 63 գնդակ: Դրանց 3/7 -ը վոլեյբոլի գնդակներ են, բասկետբոլի գնդակները 3 -ով շատ են վոլեյբոլի գնդակներից, իսկ մնացածը՝ ֆուտբոլի գնդակներ են: Քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուր տեսակից:
63:7×3=27
27+3=30
63-30=33
Պատասխան՝
վոլեյբոլի գնդակներ՝     27    հատ,
բասկետբոլի գնդակներ՝     30   հատ,
ֆուտբոլի գնդակներ՝      33  հատ:

Առաջադրանք 5.

Ուղղանկյան երկարությունը 140 սմ է, իսկ լայնությունը հավասար է նրա երկարության 1/10 -ին: Քանի՞ սանտիմետրով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:
140:10×1=14սմ
140-14=126սմ
Պատասխան՝ երկարությունը      126    սմ -ով մեծ է լայնությունից:
Реклама

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Գտիր ամբողջի մասը՝ 
26-ի 1/2-ը =13
Գտիր թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 5 -ի:
Պատասխան՝ թիվը       50     -ն է:
Գտիր թիվը, եթե նրա 4/5 -ը հավասար է 16 -ի:
Պատասխան՝ թիվը    20    -ն է:
Հաշվիր՝ 80 -ի 9/20 -րդ մասը՝     210

Առաջադրանք 2.

Գագիկը կարդացել է գրքի 120 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 4/7 -րդ մասը:
Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
Պատասխան՝ գրքում կա    210     էջ:

Առաջադրանք 3.

Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:
Րոպեի 12/20-ը =    36    վայրկյան:
Լրացուցիչ հարց:
 
Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա 1 րոպեում:
Պատասխան՝ 60

Առաջադրանք 4.

Ճանապարհի երկարությունը 40 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 3/5 -ը:
Հաշվիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
Պատասխան՝ ասֆալտապատել են    24  կմ:

Առաջադրանք 5.

Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 3/7-ը, նրանց մնաց անցնելու 56 կմ: Գտիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
Պատասխան՝ ամբողջ ճանապարհը     80     կմ է:

Русский Язык

1.Что по вашему написал прохожий ?
Сегодна был прекрасный  день, но я его не вижу

2.   Как вы  поняли эту притчу? Чему она вас научила?
Что нужно помагать слабым и нуждашимся.

2. Замени одним словом из 4 букв:Приятель —друг
Противник —враг
Солдат —боец
Работа —труд
Шагать —идти

Воск-Волк  лес-бесс гол-пол щит-кит лист-кисть роза-коза корона-ворона горка-горька
4. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

  • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
  • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
  • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
  • Надпись, надрез, надежда, надрубка.

Մայրենի

ՈՒղղակի
Լույսը վառե՛մ,-հարցրեցի ես։

Լեոնը բարկացած ասացձայն տվեց․

Լույսը ինչու  վառեցիր։

Ես կարդացի և ասեցի․

—Ոչինչ չեմ հասկանում։

—Գտա՛,- գոչեցի ես,- նրա հեռախոսով կասենք։

Անուղղկի

Ես ծիծաղալով ասացի, որ հրավիրատոմսը պատրվեց։

Հետո հաշտողաբար ասաց․ որ լույսը թող վառած մնա։

Լեվոնն ասաց․ որ պետքե կարդալ և ոչ ծատա խոսել։

Ես համոզում էի Լեոնին,  որ նրա ներկաությունը պարտադիր է։

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կատարիր բաժանումը՝

3/8 : 7/4 =3×4/7×8=12/56

20/3 : 13/36 =20×36/13×3=720/39

9/35 : 3/7 =9×7/3×35=63/105

121/63 : 11/9 =121×9/11×63=1089/693

1024/625 : 64/125 =1024×125/625×64=128000/40000

888/81 : 222/9=888×9/222×81=7992/17982

 

Առաջադրանք 2.

Արմենը ցախ էր հավաքում ձմռան համար: Նա 6 օրում հավաքեց պահանջվող ցախի 2/5-ը: Պարզիր, թե ցախի ո՞ր մասը Արմենը հավաքեց 1 օրում: Կոտորակը կրճատել:

Լուծում՝

2/5:6=3/5

Պատասխան՝ 3/5

Առաջադրանք 3.

Գտիր արտահայտության արժեքը:

(13/7=4/63

Առաջադրանք 4.

9/15 + 24/25 =117/75

45/14 + 12/46 =1119/322

26/42 -16/126 =62/126

9/28 — 15/140 =30/140

Մայրենի

                                                                ԱՉՔ

Աչքերը  ամենաարտահայտիչ և գրավիչ  մարմնի մասերից են։
Աչքերը միշտ կմանան այն չափի, ինչ ծնվելիս, իսկ ականջներն ու քիթը չեն դադարի աճել։ Մարդու աչքերն ի վիճակի են ընկալել միայն երեք գույն; կարմիր, կապույտ, կանաչ։ Մյուս երանգներն այս գույների համադրությունն են։ Աչքերը ամեն ժամ գլխուղեղին մեծ ծավալի տեղեկություն են հաղորդում։ Մեր աչքերը ֆիքսում են վարկյանում մոտ 50 իրի վրա: