Մայրենի

գլխի ընկնել-հասկանալ
գլուխ պահել-ծուլություն անել
գլուխ հանել-խելքը հասնել

գլուխ տանել-ջղայնացնել

Գրիր դարձվածքներ մարմնի մյուս մասերի վերաբերյալ:

Աչք բռնել-Հսկել,հետամուտ լիներլ

Աչքը հանել-վնասել

Աչք դարձնել-նայել, ուշադրություն դարձնել

Աչքերը առնել-կուրանալ

Աչքերը բացվել-այլևս միամիտ չլինել

 

 

 

Реклама

 

250 x 567 = 141750

45978 — 6497 = 39481

651 x 65 = 42315

329 +7316 = 7945

2. Հաշվի՛ր հարցերով.

5208 : 24 + (123 x 11 — 999)  x 51
1. 123 x 11 = 1353
2. 1353 — 999 = 354
3. 5208 : 24 = 217
4. 217 + 354 = 571
5. 571 x 51 = 29121

3. Ի՞նչ  թիվ է գրված միլիոնավորների  կարգում.

456124703120

Պատ.՝ 4:

5210097

Պատ.՝ 5:

4. Համեմատի՛ր թվերը.

4597 56147

10040 > 1400

5.Հետևյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

2056409 = 2×1000000+0x100000+5×10000+6×1000+4×100+0x10+9×1

222201 = 2×100000+2×10000+2×1000+2×100+0x10+1×1

6. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվի՛ր առավել հարմար եղանակով.

549 x 459 + 15 x 549 = 251991

( 15 + 459) x 549 = 251991

119 x 54 — 64 x 54 = 153082

(119 + 64) x 54 = 153082

7. Լուծի՛ր համառոտագրելով.

Երկու գյուղերից, որոնց հեռավորությունը 100 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու հեծյալներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում է 20 կմ, մյուսը՝ 30 կմ: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

2 գյուղերի հեռ. — 100 կմ

Միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան 2 հեծյալ

I-ին  հեծյալ 1ժ. — 20 կմ

II-րդ հեծյալ 1ժ. — 30 կմ

Քանի՞ ժան հետո նրանք իրար կհանդիպեն:

 

8.

Գրիր հինգ  բնական թվերորոնցից առաջինը 146-ից  61-ով մեծ է, իսկ հաջորդ չորսից յուրաքանչյուրը 2-ով մեծ էր իր նախորդից:

Պատ.՝ 207, 209, 211, 213, 215:

Մայրենի

Վարժ. 4

Ահա մի շուն եկավ, կարծես Բագոանց շունը լինի, չէ՞:

-Ամոթ չի, որ լաց ես լինում, — ասաց Վանին: -Բավակա՛ն չէ՝ գայլին շան տեղ ես դրել, հիմա էլ լաց ես լինում:

Վարժ. 6

Ես հեքիաթից իմացա, որ բուն երեխայի նման լաց է լինում և մեծ մարդու պես քրքջում: Իմացա, որ օգոստոսը մոռի ամենալավ ժամանակն է և իհարկե, որ գայլը ունի պսպղուն աչքեր և նրանից պետք չէ վախենալ, այլ պետք է նրան վախեցնել:

Վարժ. 7

Ինձ շատ դուր եկավ այս պատմվածքը, որովհետև ես շատ բան սովորեցի անտառի բնակիչների մասին:

Առ.389

 Մարդիկ մտածում են, որ աղվեսները մտնում են նրանց հավանոցները և ուտում հավերին: Աղվեսին վնասարար են համարում, որովհետև նա անտառում ոչնչացնում է շատ թռչունների, նապաստակների և այլ կենդանիների: Մարդիկ աղվեսին անխնա սպանում են:  Աղվեսներին ոչնչացնելը սխալ է: Աղվեսներն են դաշտերը մաքրում՝ մկներից և այլ կրծող վնասատուներից:

Տեքտից անծանոթ բառեր՝

Մեզար — Քառակուսի կտոր՝ չորս անկյուններին կարված առասաններով՝ մեջը բան լցնելու, կապելու և շալակելու համար:

Ճարճատյուն — կոտրվելու՝ բորբոքվելով վառվելու՝ կրակելու՝ պատռվելու սուր և արագ հաջորդականությամբ կրկնվող ձայն:

Աղեկտուր — աղիքները կոտորող, գութ շարժող, մորմոքող:

Քրքիջ — բարձրաձայն ծիծաղ:

Սրտապնդվել — սրտապնդել:

Մաթեմ

ա) 94*84 = 7896

բ) 314*25 = 7850

գ)  81*317 = 25677

դ) 189*563 = 106407

ե) 567*1239 = 702513

զ) 9584*657 = 6296688

2. Կատարե′ք բազմապատկումը առավել հարմար եղանակով.

ա) 1075*9 = 9675

բ) 576*7 = 4032

գ) 935*43 = 36205

դ) 409*72 = 29448

ե) 3746*182 = 681772

զ) 19074*87 = 1659438

3. Օգտագործելով սյունակով բազմապատկումը՝ թիվը բազմապատկե′ք կարգային միավորով

ա) 93

*      10 = 930

բ) 80

*   100 = 8000

գ) 685

*        100 = 68500

դ) 74

*      1000 = 74000

4. Փակագծերը տեղադրե′ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն.

ա) (5*4+6)*10=260

բ) (8*6+2)*7=350

գ) 3*(4+ 6)*5 =150

դ) (52+8)*(3+7)=600

ե) 30+(10+6)*9=174

զ) 5*(30+11)+84=289

5. Հանելին հավասար է 43-ի, իսկ տարբերությունը՝ 71-ի: Գտիր նվազելին:

Պատ.՝ 144-նվազելին է :

Մաթեմ

Վարժ.444

ա)8888                         գ)3895                      ե)8095

—                               —                                      —

2222                               1614                          6043

6666                               2281                          2052

 

բ)762                            դ)6382                     զ)18391

—                                     —                               —

451                                  3150                              211

311                                  3232                          18180

 

Վարժ.447

100-63=37

10 000-672=9328

1000-273=727

3000-875=2125

7000-354=6646

8000-782=7218

 

Վարժ.450

83,88,38,33

88-33=55

 

Վարժ.451

6307

621

5686

Тест

 

Вопросы и задания

Прочитай текст «Как барсук и куница судились». Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.

1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте?

А) На лугу;
Б) в лесу;
В) в поле;
Г) в деревне.

2. Определи персонажей произведения.

А) Барсук, куница, лиса;
Б) барсук, соболь, лиса;
В) норка, куница, лиса.

3. Из-за чего у животных возник спор?

А) Не знали, как поделить находку;
Б) боялись обделить друг друга;
В) выясняли, кто нашёл кусок мяса.

4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не разодрались?

А) Чуть не разорвали на части;
Б) чуть не подрались сильно;
В) чуть не сделали дырку.

5. Кто вершил суд в этом лесу?

А) Лиса;
Б) медведь;
В) волк.

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте?

А) Хитрая;
Б) плутовка;
В) рыжая разбойница.

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении?

А) Жадность;
Б) хитрость;
В) трусость.

8. Подумай: что вынесено в заглавие?

А) Основная мысль;
Б) тема.

9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение?

нет

10. Выпиши главную мысль этого произведения.

Отдали спорщики судье кусок мяса себе
11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается жадность.

зелониый лесток

12. Понравилось ли тебе это произведение и чем?

Мне это очень понравилось.

Русский

Как Барсук И Куница судились

Внимательно прочитайте рассказ.  Подготовьтесь к пересказу.Из интернета найдите интересные сведения о героях этого рассказа.(поместите в блоге)

Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали они к своей находке.
– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук.
– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница.
Барсук своё:
– Это я нашёл! Нечего зря спорить!
Куница своё:
– Я первая увидела!
Так они спорили-спорили, чуть не разодрались.
Тогда барсук сказал:
– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит.
А судьёй в этом лесу была лиса.
Выслушала лиса барсука и куницу и говорит:
– Дайте-ка мне сюда вашу находку.
Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала:
– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, другую – куница.
С этими словами лиса разорвала кусок на две части.
– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше.
– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную часть мяса.
– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо!
– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости.
Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы.
И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось.
Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.

Лисица

Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовых. Лишь 10 видов этой группы относят к роду собственно лисиц. Наиболее известный и распространённый представитель — обыкновенная лисица. Лисицы встречаются в фольклоремногих народов по всему миру.                                                                                                      Согласно современным представлениям о филогении псовых группа лисиц в понимании, которое используется в этой статье, — полифилетическая, следовательно, непригодная для использования в качестве таксона.

Лисёнок                                      Лисица

             

Куницы

Куницы имеют сложное поведение и развитую на уровне трёхлетнего ребёнка моторику рук. Любят заниматься гимнастикой. Детёныши куницы проводят почти всё время в играх. Во время игр издают воркование. Живут куницы до 20 лет.                                                                                                              При защите своей норы и потомства куница в состоянии сильно покусать человека. Куница имеет острые клыки, которыми она может повредить ту или иную часть тела, более удобную для нападения. У куницы также имеются острые когти, которыми она может повредить ткани человека.                                      Куницы питаются грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами. Кроме всего прочего охотятся на крыс, которых кошки обычно не трогают. Куриц куница давит и укладывает «рядками». Во время охоты куница переламывает жертве позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и пьёт кровь из ещё живой жертвы.

Барсук

Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 5—6 часов.                                                                                      Барсук не агрессивен по отношению к хищникам и человеку, он предпочитает отойти и укрыться в нору или в другое место, но если его разозлить, то он бьёт носом и кусает обидчика, а затем убегает.                                                                                                                                                        Барсук всеяден, но больше предпочитает животную пищу. Питается он мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой. Во время охоты барсуку приходится обходить большие территории, обшаривая поваленные деревья, отдирая кору деревьев и пней в поисках червей и насекомых. Иногда за одну охоту барсук добывает 50—70 и больше лягушек, сотни насекомых и дождевых червей. Однако в сутки он съедает всего 0,5 кг пищи и лишь к осени сильно отъедается и нагуливает жир, который служит ему источником питания в течение зимнего сна.                                                                                                                                                          Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В северных районах барсук уже в октябре—ноябре залегает в спячку до марта—апреля; в южных районах, где зимы мягкие и непродолжительные, он активен круглый год.                                                                  Детёныши прозревают на 35—42 день, а в 3-х месячном возрасте уже кормятся самостоятельно. Осенью, накануне спячки, выводки распадаются.                                                                      Mолодые самки становятся половозрелыми на втором году жизни, самцы — на третьем. Продолжительность жизни барсука — 10—12, в неволе — до 16 лет.

'Honey' the badger in daylight.jpg